Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

Mệ Vĩnh Ba đang nhác chơi

Cả tuần nay mệ Nguyễn Phúc Vĩnh Ba...
Đi đổi gió ở Nhà thương Huế.
Vẫn vui cười nhưng không tươi lắm.
Đã quăng bút nhưng vẫn lướt Phây.
Xin báo tin để thân hữu blogger hay...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét